Arborystyka

Opieka nad drzewami

Czym jest arborystyka?

Arborystyka to dziedzina zajmująca się profesjonalną opieką nad drzewami. Arborysta to specjalista, który posiada wiedzę i umiejętności dotyczące pielęgnacji, diagnozowania problemów, oraz usuwania drzew. Główne obszary pracy arborystów obejmują:

  Pielęgnacja drzew: obejmuje wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie ich w dobrej kondycji i zdrowiu. Stosując różne zabiegi pielęgnacyjne w tym cięcia przyrodnicze i techniczne. Pamiętając również o systematycznych badaniach i kontroli stanu drzew.

  Wycinka drzew: jest ostatecznością lecz praca ta wymaga nie tylko umiejętności wycinki, ale także odpowiedniego sprzętu i znajomości, umiejętności oraz doświadczenia jak i bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

  Zwalczanie szkodników: zajmuje się również zwalczaniem szkodników drzew, co może obejmować stosowanie środków biologicznych czasem koniecznych chemicznych lub mechanicznych.

  Badania i oceny drzew: przeprowadza oceny stanu zdrowotnego drzew, oraz ich bezpieczeństwa dla otoczenia jak i ich samych

  Ratownictwo drzew: w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez burze, pożary czy inne klęski żywiołowe, arborysta zajmóje się ratowaniem i zabezpieczaniem zarówno drzew jak i ich otoczenia.

  Badania strefy korzeniowej: należy do podstawowych badań zdrowotności drzew jak i ich bezpieczeństwa (statyki i tzw. zakotwiczenia w gruncie).

Arborystyka

Diagnoza drzewa

Do diagnozy drzewa używamy tomograf dźwiękowy PICUS – 3, który jest w naszym posiadaniu pomaga nam w stawianiu precyzyjniejszych wniosków-zaleceń co do kondycji fito-sanitarnej drzew. Prócz metod wizualnej oceny oraz metody SIA uzupełnia w kapitalny sposób ilość danych potrzebnych do postawienia „diagnozy”. Tomograf  jest urządzeniem służącym do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie. Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w drewnie zależy od modułu elastyczności i samej gęstości drewna. PICUS bada prędkość rozchodzenia się dźwięku pomiędzy różnymi punktami na obwodzie pnia. Większość uszkodzeń i chorób powoduje ubytki, pustki i zgnilizny, które redukują elastyczność i gęstość drewna.

Zaufaj specjalistom

Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne drzew począwszy od młodych drzew – materiału szkółkarskiego, aż do starodrzewu w szczególności drzew pomnikowych i drzew o walorach pomnikowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu najtrudniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, czy to w związku z usytuowaniem drzewa, czy też zakresu wymaganych czynności.

Dzięki stosowaniu najnowszych metod pielęgnacji możemy pochwalić się dużą skutecznością. Prowadzimy wiele prac w obiektach zabytkowych, gdzie szczególnie wymagane są umiejętności i uprawnienia z tego zakresu.

Szkolenie załogi, stosowanie najnowszych metod pielęgnacji i stosowania specjalistycznego sprzętu jest priorytetem naszej firmy i zostało zauważone i docenione nadaniem naszemu przedsiębiorstwu wielokrotnie tytułu:
Przedsiębiorstwo Fair Play.

Należymy do:

  • Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew w Kluczborku
  • Federacji Arborystów Polskich we Wrocławiu
  • Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” w Krakowie członka ELCA

Mistrzostwa Polski

Wspinaczka Drzewna

Wycinka drzew

Usuwanie drzew to kompleksowy proces, który wymaga zaawansowanej wiedzyodpowiedniego sprzętu oraz doświadczenia, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną wycinkę drzew z terenu. Profesjonalne usuwanie drzew obejmuje szereg czynności, począwszy od oceny stanu drzewa, poprzez odpowiednie przygotowanie terenu, aż po jego bezpieczne usunięcie.

Wymagane doświadczenie w wycince drzew obejmuje nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolność do oceny ryzyka oraz znajomość lokalnych przepisów i norm bezpieczeństwa. Firma EKO-PARK posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, aby wykonywać tego typu prace, a także stosować się do standardów branżowych i norm bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo dla siebie, innych pracowników oraz otoczenia.

Zlecenie wycinki drzew naszej firmie daje pewność, że prace zostaną przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami, minimalizując ryzyko uszkodzeń dla otoczenia oraz nieruchomości. Profesjonalne podejście do usuwania drzew zapewnia nie tylko skuteczne usunięcie problematycznych drzew, ale również dbałość o estetykę terenu oraz bezpieczeństwo osób korzystających z niego, co jest kluczowe zwłaszcza w przypadku terenów miejskich czy zabudowanych.

Napisz do nas