Arborystyka

Opieka nad drzewami

Czym jest arborystyka?

Arborystyka to dziedzina zajmująca się profesjonalną opieką nad drzewami. Arborysta to specjalista, który posiada wiedzę i umiejętności dotyczące pielęgnacji, diagnozowania problemów, oraz usuwania drzew. Główne obszary pracy arborystów obejmują:

  Pielęgnacja drzew: obejmuje wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji drzew. To może zawierać przycinanie (korekcję kształtu, usuwanie gałęzi), podcinanie korzeni, a także systematyczne badania i kontrole stanu drzew.

  Usuwanie drzew: może być zaangażowany w usuwanie drzew, zwłaszcza tych, które są uszkodzone, martwe, zagrażające bezpieczeństwu lub konieczne ze względów budowlanych. Proces usuwania drzew wymaga nie tylko umiejętności wycinki, ale także odpowiedniego sprzętu i procedur bezpieczeństwa.

  Diagnoza chorób drzew: obejmuje rozpoznawanie i leczenie chorób drzew. Arborysta musi być w stanie zidentyfikować choroby, szkodniki i inne problemy zdrowotne drzew, a następnie opracować plan leczenia.

  Zwalczanie szkodników: zajmuje się również zwalczaniem szkodników drzew, co może obejmować stosowanie środków chemicznych, biologicznych lub mechanicznych.

  Badania i oceny drzew: przeprowadza oceny stanu zdrowia drzew, zwłaszcza w kontekście miejskim, aby określić, czy drzewa są bezpieczne dla otoczenia, a także jak można poprawić ich warunki życia.

  Ratownictwo drzew: w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez burze, pożary czy inne klęski żywiołowe, arborysta może zajmować się ratowaniem drzew i przywracaniem im życia.

  Badania korzeni: często obejmuje badania korzeni drzew w celu oceny ich zdrowia, struktury i wpływu na otoczenie.

Arborystyka

Diagnoza drzewa

Do diagnozy drzewa używamy tomograf dźwiękowy PICUS – 3, który jest w naszym posiadaniu pomaga nam w stawianiu precyzyjniejszych wniosków-zaleceń co do kondycji fito-sanitarnej drzew. Prócz metod wizualnej oceny oraz metody SIA uzupełnia w kapitalny sposób ilość danych potrzebnych do postawienia „diagnozy”. Tomograf  jest urządzeniem służącym do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie. Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w drewnie zależy od modułu elastyczności i samej gęstości drewna. PICUS bada prędkość rozchodzenia się dźwięku pomiędzy różnymi punktami na obwodzie pnia. Większość uszkodzeń i chorób powoduje ubytki, pustki i zgnilizny, które redukują elastyczność i gęstość drewna.

Zaufaj specjalistom

Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne drzew począwszy od młodych drzew – materiału szkółkarskiego, aż do starodrzewu w szczególności drzew pomnikowych i drzew o walorach pomnikowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu najtrudniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, czy to w związku z usytuowaniem drzewa, czy też zakresu wymaganych czynności.

Dzięki stosowaniu najnowszych metod pielęgnacji możemy pochwalić się dużą skutecznością. Prowadzimy wiele prac w obiektach zabytkowych, gdzie szczególnie wymagane są umiejętności i uprawnienia z tego zakresu.

Szkolenie załogi, stosowanie najnowszych metod pielęgnacji i stosowania specjalistycznego sprzętu jest priorytetem naszej firmy i zostało zauważone i docenione nadaniem naszemu przedsiębiorstwu wielokrotnie tytułu:
Przedsiębiorstwo Fair Play.

Należymy do:

  • Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew w Kluczborku
  • Federacji Arborystów Polskich we Wrocławiu
  • Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” w Krakowie członka ELCA

Mistrzostwa Polski

Wspinaczka Drzewna

Napisz do nas